TT

Họ tên

Chức vụ

Đăng ký TĐ-KT

Tên đề tài

Lĩnh vực

1

Phạm Thị Minh Hiếu

Hiệu trưởng

CSTĐCS

Chỉ đạo có hiệu quả công tác ứng dụng CNTT trong quản lý dạy và học

Quản lý

2

Nguyễn Thị Kim Anh

P.Hiệu trưởng

CSTĐCS

Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn tại  Cụm 1-Trường MN Vĩnh Thái

Quản lý

3

Phan Thị Tính

P.Hiệu trưởng

CSTĐCS

Một số biện pháp chỉ đạo XD môi trường học tập bên trong theo hướng đổi mới cho trẻ 5 tuổi tại trường MN Vĩnh Thái cụm 2

Quản lý

4

Ngô Thị Thanh Huyền

Giáo viên

CSTĐCS

Ứng dụng CNTT trong dỵ và học ở trường MN

CNTT

5

Nguyễn Thị Cẩm Vân

Giáo viên

CSTĐCS

Một số biện pháp XD môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm lớp MG 5-6 tuổi

Môi trường

6

Lê Thị Vân

Giáo viên

CSTĐCS

Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5-6 tuổi

Tình cảm-Kỹ năng xã hội

7

Nguyễn Thị Yến

Giáo viên

CSTĐCS

Một số biện pháp nhận biết tập nói cho trẻ nhà trẻ 24-36 tháng tuổi

Ngôn ngữ