Ngày 17 tháng 4 năm 2018, thực hiện Quyết định số 533 ngày 12 tháng 4 năm 2018/QĐ-UBND Ngày 12 tháng 4 năm 2018 của UBND tỉnh Quảng trị, đoàn kiểm tra công nhận Trường mầm non đạt chuẩn quốc gia do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng trị làm trưởng đoàn đã làm việc, kiểm tra tại trường Mầm non Vĩnh Nam

                                                                    Các thành viên của đoàn kiểm tra. 

Trên cơ sở qui định của  thông tư số 02/2014/TT-BGD&ĐT ngày 08 tháng 02 năm 2014 về qui chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các thành viên của đoàn đã đánh giá cao các tiêu chí của nhà trường đã đạt được theo qui định. Bên cạnh đó đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, trưởng đoàn cũng đã chỉ ra những  hạn chế mà nhà trường cần phải kịp thời bổ sung, điều chỉnh, đặc biệt nhà trường cần kịp thời tham mưu vỡi lãnh đạo các cấp để có kế hoạch xây mới và sửa chửa một số hạng mục về cơ sở vật chất cho nhà trường trong thời gian tới để đảm bảo tốt hơn nữa vấn đề chăm sóc và giáo dục trẻ của nhà trường.

Kết luận buổi kiểm tra, đoàn công tác đã nhất trí đề nghị UBND Tỉnh công nhận trường mầm non Vĩnh Nam đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 1

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, trưởng đoàn kiểm tra kết luận tại buổi làm việc

Có được kết quả như ngày hôm nay là sự cố gắng không ngừng của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong những năm qua, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Phòng GD&ĐT Vĩnh Linh, Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Nam và các ban nghành đoàn thể cấp xã, của hội cha mẹ học sinh đã đóng ghóp vật chất và tinh thần cùng với nhà trường  đạt được những kết quả tốt đẹp như ngày hôm nay. Trường Mầm non Vĩnh Nam phát huy những kết quả đạt được và cố gắng phấn đấu xây dựng trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia  mức độ 2 trong thời gia sớm nhất. Ghóp phần đưa nền giáo dục của xã Vĩnh Nam nói riêng và Giáo dục Vĩnh Linh nói chung ngày càng phát triển vững mạnh.

BGH 

Trường mầm non Vĩnh Nam