Căn cứ vào Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Khóa XI) của UBKT LĐLĐ huyện. Thực hiện Quyết định số 53/ QĐ- LĐLĐ của Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Linh. Ngày 18/4/2019, LĐLĐ huyện tổ chức thực hiện kiểm tra hoạt động CĐCS Trường Mầm non Vĩnh Thái. Qua đợt kiểm tra, các đồng chí trong đoàn đã góp ý chỉ ra những tồn tại và thiếu sót của CĐCS, cũng như biểu dương những thành tích đạt được của CĐCS Trường Mầm non Vĩnh Thái trong thời gian vừa qua. 

Sau đây là một số hình ảnh của công tác kiểm tra, góp ý rút kinh nghiệm

Đồng chí Nguyễn Viết Trang- Phó chủ tích LĐLĐ trưởng đoàn đọc quyết định kiểm tra,

 thông qua một số nội dung kiểm tra.

 

Đồng chí Nguyễn Viết Trang- Phó chủ tích LĐLĐ trưởng đoàn kết luận kiểm tra. Thay mặt BCH công đoàn đồng chí Phan Thị Tính- CTCĐ trường tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đoàn để bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch công tác cũng như hồ sơ sổ sách CĐ để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới./.

                                                                                                                          TG: Phan Thị Tính