THÔNG BÁO

Thời gian kéo dài học sinh nghĩ học ứng phó dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút mới Covid-19 gây ra

(Từ ngày 17/02/2020 đến 29/02/2020)

Căn cứ công văn số 152 /KH-SGDĐT ngày 05 tháng 2 năm 20120 của Sở GDDT về thực hiện Kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chũng mới của virut Corona gây ra của ngành GDĐT tỉnh Quảng Trị;

Căn cứ kế hoạch số 22/KH-UBND của UBND huyện Vĩnh Linh về việc triễn khai chồng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chũng vi rút mới Corona gây ra trên địa bàn huyện Vĩnh Linh;

Căn cứ Công văn số 100/KH-PGDĐT-TH ngày31/01/2020 của Phòng GD&ĐT Vĩnh Linh về việc kéo dài thời gian cho học sinh nghĩ học để ứng phó dịch viêm đường hô hấp cấp do chũng vi rút mới Covid-19 gây ra.

Căn cứ Kế hoạch số 26/KH-TrMN ngày 04/02/2020 của Trường MN Vĩnh Thái về việc phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chũng vi rút mới Corona gây ra.

Nay nhà trường Thông báo phụ huynh cho trẻ nghĩ học trong thời gian 17/02/2020 đến 29/02/2020 để phòng chống, ứng phó  dịch viêm đường hô hấp cấp do chũng vi rút mới Covid-19 gây ra.

Lưu ý: Phụ huynh quản lý tốt trẻ ở nhà, theo dõi thông báo trên trang Web của trường và thông báo từ giáo viên chủ nhiệm thời gian trẻ đi học trở lại./.

Điện thoại đường dây nóng: 0914 010468-0914038558 -0965215552

 

Nơi nhận:

- Bản tin. Cổng TTĐT trường, các lớp.

- Lưu: VP

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Thị Minh Hiếu