Ngày 23/02/2021, Đoàn đánh giá ngoài Sở GD&ĐT Quảng Trị đã  khảo sát chính thức đánh giá ngoài công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia tại Trường MN Vĩnh Thái  theo bộ tiêu chuẩn đánh giá của Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tham dự khai mạc, về phía Đoàn đánh giá ngoài của Sở GD&ĐT Quảng Trị có Bà Đoàn Thị Ái Phương -  PTP Phụ trách phòng QLCL-CNTT Sở GD&ĐT, Trưởng đoàn; Ông Lê Minh Chung Chuyên viên Phòng QLCL-CNTT Sở GD&ĐT , Thư kí; Bà Nguyễn Thị Hiền Chuyên viên Phòng GDTH-GDMN  Sở GD&ĐT, Thành viên; Ông Lê Đình Phú Chuyên viên phòng KHTC Sở GD&ĐT, Thành viên; Ông Trần Thương Thiên Chuyên viên Phòng QLCL-CNTT Sở GD&ĐT, Thành viên; Bà Hồ Thị Thư Chuyên viên Phòng TCCB-CTTT Sở GD&ĐT, Thành viên; Bà Hồ Thị Loan, Hiệu trưởng Trường MN Tuổi Thơ Tp. Đông Hà, Thành viên; Ông Hoàng Quang Vinh, TP TCCB-TCTPC Sở Nội vụ, Thành viên. Về phía Phòng GD&ĐT Vĩnh Linh có ông Lê Thanh Hải, Huyện ủy viên, Trưởng phòng GD&ĐT; Ông Lê Việt Hà, PTP GD&ĐT; Bà Nguyễn Thị Liến Chuyên viên Mầm non Phòng GD&ĐT. Đại diện lãnh đạo địa phương có Ông Hồ Ngọc Ánh Phó Bí thường trực; Ông Nguyễn Ngọc Hải Phó Chủ tịch UBND xã. Có BàTrần Thị Dịu đại diện Ban cha mẹ học sinh nhà trường. Bà Phạm Thị Minh Hiếu BTCB, Hiệu trưởng và các thành viên Hội đồng tự đánh giá.

Bà Đoàn Thị Ái Phương -  PTP Phụ trách phòng QLCL-CNTT Sở GD&ĐT, Trưởng đoàn phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Bà Đoàn Thị Ái Phương -  PTP Phụ trách phòng QLCL-CNTT Sở GD&ĐT nhấn mạnh: Kiểm định chất lượng giáo dục là hoạt động quan trọng và cũng là dịp để Trường Mầm non Vĩnh Thái rà soát tổng thể các hoạt động của nhà trường nhằm hướng tới sự hoàn thiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt hoặt động trong thời gian tới. Với tinh thần như vậy, Đoàn gia đánh giá ngoài rất mong nhận được sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ của Nhà trường, của lãnh đạo địa phương, Ban cha mẹ học sinh và cá nhân liên quan trong việc cung cấp thông tin, đặc biệt là cung cấp các minh chứng một cách trung thực, khách quan trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Đề nghị Đoàn đánh giá ngoài thực hiện các hoạt động đánh giá khách quan, trung thực, công bằng, đồng thời cam kết triển khai nhiệm vụ đúng quy định và quy trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo và mong nhận được sự ủng hộ hợp tác, hỗ trợ của Nhà trường đối với các hoạt động của Đoàn trong thời gian khảo sát.

Thay mặt Nhà trường, Bà Phạm Thị Minh Hiếu BTCB- Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo tổng quan về quá trình phát triển, chất lượng CSGD, đội ngũ, cơ sở vật chất, và một số hoạt động của Nhà trường, đồng thời hy vọng Đoàn đánh giá ngoài sẽ có những nhận định, đánh giá xác thực nhất và có những khuyến nghị giúp Nhà trường cải tiến chất lượng, xác định các giải pháp chiến lược cho phát triển Nhà trường.

Bà Phạm Thị Minh Hiếu BTCB- Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo tổng quan về quá trình phát triển nhà trường

Sau phiên khai mạc, Đoàn đánh giá ngoài đã triển khai các hoạt động nghiên cứu hồ sơ minh chứng, phỏng vấn, thu thập thông tin phản hồi từ các bên liên quan để có thể đưa ra những nhận định, đánh giá chuẩn xác, đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu về chuẩn chất lượng đối với các hoạt động của Nhà trường theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục mầm non ban hành theo Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Sau đợt khảo sát Đoàn có buổi làm việc để Báo cáo dự thảo kết quả khảo sát chính thức, Trường MN Vĩnh Thái đạt kiểm định chất lượng GD mức độ 2 và trường chuẩn quốc gia mức độ 1. Sau đây là một số hình ảnh của Đoàn và hoạt động của nhà trường trong thời gian làm việc tại trường:

Ông Lê Việt Hà, Phó Trưởng phòng phát biểu tại buổi tổng kết

Ông Hồ Ngọc Ánh Phó Bí thư thường trực phát biểu tại buổi tổng kết

Khảo sát giờ hoạt động ngoài trời của cô và trẻ điểm trường Đông Luật

Khảo sát giờ hoạt động ngoài trời của cô và trẻ điểm trường Đông Luật

Khảo sát hoạt động vui chơi tại điểm trường Thái Lai

Hoạt động thể dục sáng tại điểm trường Đông Luật

 

                                      TG: PV- Trường Mầm non Vĩnh Thái

​​​​​​