KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON

Thời gian thực hiện: 2 tuần ( Từ 09/9 - 20/ 9/ 2019)

(Chào mừng ngày hội đến trường của bé)

 

      Nhánh

 

 

Thứ

Nhánh 1

Trường MN Vĩnh Thái thân yêu

( Từ 09/ 9 - 13/ 9/ 2019)

 

Nhánh 2

Lớp Nhỡ 1 thân yêu

 

(Từ 16/ 9 - 20/ 9/ 2019)

 

2

Tung và bắt bóng

 

Lớp Nhỡ 1 thân yêu

 3

 Khám phá trường mầm non

 

Đi lùi liên tiếp 3m

4

So sánh 1 và nhiều

Truyện: Đôi bạn tốt

5

Thơ “Nghe lời cô giáo”

 

Xếp tương ứng 1:1

6

Dạy VĐMH: Vui đến trường

NH: Ngày đầu tiên đi học

TCAN: Ai nhanh nhất

Vẽ đồ chơi trong lớp học

         

               Duyệt kế hoạch                                                     Lập kế hoạch        

             KT/ HIỆU TRƯỞNG                                             GIÁO VIÊN

              P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                       Lê Minh + Thùy Dương