Kết quả thi TTHĐ cấp tỉnh năm học 2017-2018

Kết quả thi TTHĐ cấp tỉnh năm học 2017-2018

Năm học 2017-2018, Vĩnh Linh có 119 học sinh tham gia Hội thi TTHĐ cấp tỉnh với 7 môn, 87 nội dung. Kết quả có 47 nội dung đạt giải (11 giải nhất, 13 giải nhì, 23 giải ba), 6 giải đồng đội (giải nhất môn Điền kinh khối TH, giải nhì môn Đá cầu khối TH, giải nhì môn Cầu lông khối TH, giải nhất môn Bóng chuyền nữ, giải nhất môn Bóng chuyền nam, giải ba môn Cầu lông khối THCS) và giải ba toàn đoàn, cụ thể như sau:  

1.Bơi lội

Tham gia 23 học sinh với 30 nội dung, kết quả có 17 nội dung đạt giải (4 giải nhì, 13 giải ba).

2. Điền kinh

Tham gia 19 học sinh với 18 nội dung, kết quả có 11 nội dung đạt giải (3 giải nhất, 5 giải nhì, 3 giải ba) và 1 giải nhất đồng đội (giải nhất môn Điền kinh khối TH).

3. Cầu lông

Tham gia 12 học sinh với 12 nội dung, kết quả có 8 nội dung đạt giải (1 giải nhất, 4 giải nhì, 3 giải ba) và 2 giải đồng đội (giải nhì môn Cầu lông khối TH, giải ba môn Cầu lông khối THCS).

4. Bóng chuyền

Tham gia 20 học sinh với 2 nội dung, kết quả có 2 nội dung đạt giải (giải nhất môn Bóng chuyền nam, giải nhất môn Bóng chuyền nữ)

5. Đá cầu

Tham gia 10 học sinh với 10 nội dung, kết có 7 nội dung đạt giải (4 giải nhất, 2 giải nhì, 1 giải ba) và 2 giải đồng đội (giải nhì môn Đá cầu khối TH, giải ba môn Đá cầu THCS)

6. Đẩy gẩy

Tham gia 12 học sinh với 12 nội dung, kết có 2 nội dung đạt giải (1 giải nhất, 1 giải ba)

7.Bóng đá

Tham gia 24 học sinh với 2 nội dung, kết quả có 1 nội dung đạt giải (nhất bóng đá U11)

                                                                            Vĩnh Linh, ngày 20/3/2018

                                                                                                    Trần Đức Minh