Tháng 11/2018: Phát động thi đua chào mứng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

TRƯỜNG MN VĨNH THÁI

 

KẾ HOẠCH THÁNG 11/2018

Phát động thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

 

- Duyệt kế hoạch các lớp.

- Hội ý chuyên môn (Thành phần: 02 PHT)

- Tập hợp số liệu đánh giá sau chủ đề “Bản thân; Đồ chơi của bé”.

- Kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn.

- Tập  huấn XD chương trình GDMN theo TT 28 theo CV.

- Hội thi đồ dùng đồ chơi chào mừng 20/11.

- Sinh hoạt chuyên môn .

- Kiểm tra chuyên môn  02 GV, toàn diện 01 GV

- Thi thiết kế giáo án điện tử + đưa lên trang Wed của trường.

- Thực hiện HĐ chăm sóc-giáo dục trên lớp

- Kiểm tra VSATTP bếp ăn .

- Phối hợp với y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trẻ.

- Kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn.

- Dự các hoạt động.

- Tọa đàm ngày 20/11.

- Kiểm tra thực hiện điểm nhấn +c.đề lấy trẻ làm trung tâm.  

- Làm cỏ vườn trường, chăm sóc hoa-rau.

 

 

 

                                                                            Vĩnh Thái, ngày 31 tháng 10 năm 2018

                                                                                        Người lập kế hoạch

                                                                                                   PHT

 

 

                                                                                        Nguyễn Thị Kim Anh