Chủ đề: Thế giới thực vật gồm 4 nhánh

PHÒNG GD&ĐT VĨNH LINH                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNGMN VĨNH THÁI                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  

 

                                 KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT

                                                                                                      Từ ngày: 03/02 đến ngày 28/2/2020

 

 

Nhánh

 

Nhánh 1

 Một số loài cây

(03/2 - 7/2/2020)

 

 

Nhánh 2

Một số loài hoa

(10/2 - 14/02/2020)

 

Nhánh 3

Một số loại rau, quả

(17/02- 21/02/2020)

 

Nhánh 4

 Một số cây lương thực

(24/02- 28/02/2020)

Thứ

2

 

 

Khám phá cây bàng, cây tràm, cây dương

 

 

Khám phá hoa cúc, hoa hồng, hoa vạn thọ.

 

Khám phá củ cà rốt, củ cải trắng, củ su hào

 

 

Khám phá cây ngô, cây khoai lang, cây lúa

3

 

Làm quen chữ cái b,d,đ

 

 

 

Cắt  dán hoa

 

 

 

Vẽ quả bé thích

 

 

Nặn quả bắp

 

 

 

4

 

Truyện: Cây tre trăm đốt

 

Bật tách chân khép chân qua 7 vòng

TC: Ném bóng vào rổ

 

Nhận biết mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 9.

Chia nhóm 9 đối tượng thành hai phần

5

 

Xé dán cây ăn quả

 

 

Đếm đến 9, nhận biết nhóm có 9 đối tượng. Nhận biết số 9.

 

Dạy vận động vỗ ttc: Bầu và bí

Nh: Hoa thơm bướm lượn

Tc: Ai nhanh nhất

 

Truyện: Sự tích cây khoai lang

 

6

 

Dạy vận động vỗ ttph: Em yêu cây xanh

Nh: Lý cây xanh

Tc: Ai nhanh nhất

 

Tập tô b, d, đ

 

 

Làm quen chữ cái: m,n

 

Tập tô chữ cái: m, n

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Duyệt kế hoạch                                                                                                                                            Người lập kế hoạch

    KT.HIỆU TRƯỞNG

    P. HIỆU TRƯỞNG                                                                        

 

   nguyễn Thị Kim Anh                                                                                             Lê  Vân - Thùy Nhung