PHÒNG GD & ĐT VĨNH LINH                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON VĨNH THÁI                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                 KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT

                            (Thời gian thực hiện: 4 tuần từ ngày 7/12 - 01/ 01/  2021)

                         “ Chào mừng ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12 ”

 

Nhánh

 

 

 

 

Thứ

Nhánh 1

Động vật nuôi trong gia đình

 ( Từ 7/12 -  11/12/2020)

Nhánh 2

Động vật sống trong rừng

( Từ 14/12 -18/12/2020)

Nhánh  3

Động vật sống dưới nước

 (Từ 21/12- 25/12/2020)

Nhánh  4

Côn trùng xung quanh bé

(Từ 28/12 - 01/01/2021)

2

Khám phá con gà, con vịt 

Khám phá con khỉ, con hổ  

Trèo lên, xuống 5 gióng thang

Khám phá con bướm, con chuồn chuồn

3

Đi trên ghế thể dục

Sắp xếp theo quy tắc xen kẽ

 

Khám phá con cá rô, cá chép

Xác định vị trí của đồ vật phía trước, sau so với bản thân trẻ và với người khác

4

Thơ: Đàn gà con

 

 

Nặn con thỏ

 

Thơ: Rong và cá

Truyện: Điều ước của sâu bướm

      

       5

 

  Vẽ con mèo

 

Truyện: Dê con nhanh trí

 

So sánh kích thước to, nhỏ của 3 đối tượng

Cắt dán các con côn trùng

6

Dạy VĐVTTC bài: Gà trống, mèo con và cún con

NH:Gà gáy le te

TCAN : Ai nhanh nhất

Dạy hát: Đố bạn

NH: Chú voi con ở Bản Đôn

TCAN : Nghe âm thanh đoán tên dụng cụ

Dạy VĐMH: Cá vàng bơi

NH: Cò lả

TCAN: Ai nhanh nhất

Dạy VĐVTTC: Con chuồn chuồn

NH: Chị ong nâu và em bé

TCAN: Ai đoán giỏi

       

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Lập kế hoạch                                                                 Duyệt kế hoạch                                                                

     GIÁO VIÊN                                                                  KT. HIỆU TRƯỞNG                                                            

                                                                                          PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                                         

 

  Cẩm Vân  + Thùy Dương                                                   Phan Thị Tính