PHÒNG GD&ĐT VĨNH LINH              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNGMN VĨNH THÁI                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  

KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

(Từ ngày 16/12 - 10/1/2019)

 

Nhánh

 

 

Nhánh 1

Động vật nuôi trong gia đình

( 16/12 -20/12/2019)

 

Nhánh 2

Động vật sống trong rừng

( 23/12-27/12/2019)

Nhánh 3

Động vật sống dưới nước

(  30/12-3/1/2019)

 

Nhánh 4

Côn trùng và chim

( 6/01- 10/1/2019)

 

 

Th

2

Khám phá con gà, con vịt, con chó.

 

Khám phá con khỉ, con thỏ, con hổ.

 

Khám phá vòng đời của ếch.

Khám phá chim bồ câu, chim chào mào, chim sáo.

3

 Chạy 18m trong 10 giây

TC: Tung bóng

Tập tô chữ cái

i, t, c

 

Đi trên ván kê dốc.

TC: Ném bóng vào rổ

 

Cắt dán hình con bướm

4

 

 

 

 

 

 

5

Đếm đến 8, nhận biết nhóm có 8 đối tượng, nhận biết số 8

Truyện: Chú dê đen

Xé dán đàn cá

Chia 8  đối tượng thành hai phần

 

Làm quen chữ cái i,t,c

Dạy vận động vỗ theo ttc:  Vào rừng xanh

NH: Em như chim bồ câu trắng

TCAN: Ai đoán giỏi

Nhận biết mối quan hệ hơn kém về số lượng trong phạm vi 8.

Truyện: Chim vàng anh ca hát

 

6

Dạy vận động vỗ theo ttph bài: Gà trống mèo con và cún con.

NH: Cò lả

TCAN: Tai ai tinh 

Nặn 1 số con vật sống trong rừng

Thơ: Nàng tiên ốc

Dạy múa bài: Chị ong nâu và em bé

Nh: Thật đáng chê

TCAN: Tai ai tinh

   Duyệt kế hoạch                                                                                                                           Người lập kế hoạch

    KT.HIỆU TRƯỞNG

    P. HIỆU TRƯỞNG                                                                         

 

   Nguyễn Thị Kim Anh                                                                                 Lê  Vân - Thùy Nhung

Chủ đề: Thế giới động vật ( 4 tuần)

Nhánh 1: Động vật nuôi trong gia đình

Nhánh 2: Động vật sống trong rừng

Nhánh 3: Động vật sống dưới nước

Nhánh 4: Côn trùng và chim