PHÒNG GD &ĐT VĨNH LINH                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON VĨNH THÁI                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

(Thực hiện 4 tuần từ 16/12/ 2019 - 10/ 01/ 2020)

 

 Nhánh

 

 

 

 

Thứ

Nhánh 1

Động vật nuôi trong gia đình

(Từ ngày 16/12 - 20/ 12/ 2019)

Nhánh 2

Động vật sống trong rừng

(Từ ngày 23/ 12 -27/ 12/ 2019)

Nhánh 3

Động vật sống dưới nước

(Từ ngày 30/12 -03/ 01/ 2020)

Nhánh 4

Côn trùng xung quanh bé

(Từ ngày 06/ 01 -10/01/2020)

 

 

2

Khám phá con gà, con vịt

Khám phá con khỉ, con hổ

 

Khám phá cá rô, cá chép

Khám phá con bướm, con chuồn chuồn

 

 

 

3

Đi trên ghế thể dục

TC: Chuyền bóng

Truyện: Dê con nhanh trí

Thơ “Rong và cá”

 

Truyện: Điều ước của sâu bướm

 

 

4

Vẽ con mèo

Nặn con thỏ

 

Trèo lên, xuống 5 giống thang

TC: Kéo co

Xác định vị trí của đồ vật phía trước, sau so với bản thân trẻ và so với người khác

 

 

5

Thơ: Đàn gà con

Sắp xếp theo quy tắc xen kẻ

So sánh kích thước to, nhỏ của  3 đối tượng

 

Cắt dán các con côn trùng

 

 

6

Dạy VĐ VTTTC: Gà trống, mèo con và cún con

NH: Gà gáy le te

TCAN: Ai nhanh nhất

Dạy VĐVTP:

Đố bạn

NH : Chú voi con ở bản đôn

TCAN: Ai nhanh nhất

Dạy VĐMH:

Cá vàng bơi

NH: Cò lả

TCAN: Nghe tiếng hát tìm đồ vật

 

Dạy VĐ  VTTTC : Con chuồn chuồn

NH : Chị ong nâu và em bé

TCAN : Ai nhanh nhất

Duyệt kế hoạch                                                            Lập kế hoạch                              

                                                       TL. HIỆU TRƯỞNG                                                                       GV

                                                       P. HIỆU TRƯỞNG                                                                    

    

 

                                                                                   

                                                                                                                                             Lê Minh – Thùy Dương