KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

(Từ ngày 17/12 - 11/1/2019)

 

Tuần

 

 

Tuần 1

Động vật nuôi trong gia đình

( 17/12 - 21/12/2018)

 

Tuần 2

Động vật sống trong rừng

( 24/12 - 28/12/2018)

Tuần 3

Động vật sống dưới nước

(  31/12 - 4/1/2019)

 

Tuần 4

Côn trùng và chim

( 7/01- 11/01/2019)

 

 

Th

2

Khám phá con gà, con vịt, con chó.

 

Khám phá con khỉ, con thỏ, con hổ.

 

Khám phá vòng đời của ếch.

Khám phá chim bồ câu, chim chào mào, chim sáo.

3

 Chạy 18m trong khoảng 10 giây

TC: Chuyền bóng

Nặn 1 số con vật sống trong rừng

Xé dán đàn cá

Cắt dán hình con bướm

4

 

 

 

 

 

 

5

Đếm đến 8, nhận biết nhóm có 8 đối tượng, nhận biết số 8

Tập tô: I, t, c

Đi thăng bằng trên dây.

TC: Ném bóng vào rổ

Chia 8  đối tượng thành hai phần

 

Làm quen chữ cái I, t, c

Dạy vận động vỗ theo ttc:  Vào rừng xanh

NH: Em như chim bồ câu trắng

TCAN: Ai đoán giỏi

Nhận biết mối quan hệ hơn kém về số lượng trong phạm vi 8.

Truyện: Chim vàng anh ca hát

 

6

Dạy vận động vỗ theo ttph bài: Gà trống mèo con và cún con.

NH: Cò lả

TCAN: Tai ai tinh 

Truyện: Chú dê đen

 

Thơ: Mèo đi câu cá

Dạy múa bài: Chị ong nâu và em bé

Nh: Thật đáng chê

TCAN: Tai ai tinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duyệt kế hoạch      

      TLHT                                                                                                                                         Lập kế hoạch 

       PHT                                                                                                                                             Giáo viên

                                                                             

 

Nguyễn Thị Kim Anh                                              Cẩm Vân + Thúy Ngọc