PHÒNG GD & ĐT VĨNH LINH              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON VĨNH THÁI                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: TẾT VÀ MÙA XUÂN

(Thời gian thực hiện: 2 tuần từ ngày 01/02 - 26/ 02/ 2021)

 

Nhánh

 

 

Thứ

Nhánh 1

Bé vui đón tết

     (Từ ngày 01/02 - 5/02/ 2021 )

Nhánh 2

Mùa xuân đã đến

(Từ ngày 22/02 – 26/02/2021)

2

Khám phá các món ăn trong ngày Tết

Khám phá khung cảnh mùa xuân

3

Bật tách chân, khép chân qua 5 ô

TC: Ném bóng vào rổ

Vẽ vườn hoa mùa xuân

 

4

 Nặn bánh chưng

So sánh thêm, bớt trong phạm vi 4

5

Đếm đến 4, nhận biết nhóm có 4 đối tượng, nhận biết số 4

Truyện: Chú đỗ con

 

6

Dạy vận động VTTTC:

Sắp đến tết rồi

NH: Ngày Tết quê em

TCAN: Ai nhanh nhất

 

Dạy VĐ VTN: Mùa xuân của em

NH: Xuân xuân ơi

TCAN: Nghe tiếng hát tìm đồ vật

     

         KT. HIỆU TRƯỞNG                                                            

                  GIÁO VIÊN                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                                        

 

 

    Thùy Nhung + Nguyễn Thương                                         Phan Thị Tính