Kế hoạch chủ đề giao thông gồm 3 tuần. Thực hiện từ ngày 01/03 đến 19/03/ 2021

PHÒNG GD&ĐT VĨNH LINH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN VĨNH THÁI                         Độc lập- Tự do - Hạnh phúc.

 

    
    

 

 

                                   KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀGIAO THÔNG

                                    ( Từ ngày  01/03 đến ngày 19/3/2021)

 

  Nhánh

 

 

 

 

   Thứ

Nhánh 1

Phương tiện giao thông đường bộ - đường sắt

(01/03 - 05/03/2021)

Nhánh 2

Phương tiện giao thông đường thủy -  đường không.

 (08/03- 12/03/2021)

 

Nhánh 3

     Luật giao thông

(15/03 đến 19/03/2021)

   

 

2

 

Khám phá xe máy, xe đạp, xe ô tô

 

 

Khám phá thuyền thúng, thuyền máy, thuyền buồm.

 

Bé biết gì về luật giao thông

 

3

 

Bật từ trên cao xuống.

  TCVĐ: Chuyền bóng

 

Cắt dán hình ô tô tải

 

Đi nối bàn chân tiến, lùi.

TCVĐ: Kéo co

 

4

 

Đếm đến 10, Nhận biết nhóm có 10 đối tượng. Nhận biết số 10

 

Làm quen chữ cái l, h, k

 

Tập tô chữ cái l,h,k

 

5

 

Thơ: Ước mơ của Tý

 

Nhận biết mối quan hệ hơn kém về số lượng trong phạm vi 10

 

Chia số lượng 10 thành 2 phần

 

 

6

Dạy vận động : Đường em đi

Nh: Anh phi công ơi

Tc: Ai nhanh nhất.

 

 

Truyện: Tàu thủy tí hon

 

Xé dán cột đèn hiệu

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Người lập kế hoạch                                                   KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                              

  

      Lê Thị Vân                                                                 Phan Thị Tính