Chủ đề giao thông gồm 3 nhánh:

 Nhánh 1: Phương tiện giao thông đường bộ - đường sắt. Nhánh 2: Phương tiện giao thông đường thủy- Hàng không. Nhánh 3: Luật giao thông

Nhánh 2

HÒNG GD&ĐT VĨNH LINH                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN VĨNH THÁI                                                                                               Độc lập- Tự do - Hạnh phúc.

                                

                               KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀGIAO THÔNG

                                                                                    Chủ đề: Mừng sinh nhật Bác 19/ 5

                                                                                  ( Từ ngày  11/5 đến ngày 29/5/2020)

 

  Nhánh

 

 

 

 

   Thứ

Nhánh 1

Phương tiện giao thông đường bộ- đường sắt

(11/5 - 15/5/2020)

Nhánh 2

Phương tiện giao thông đường thủy-  đường không

 (18/5- 22/5/2020)

 

Nhánh 3

     Luật giao thông

(25/5 đến 29/5/2020)

   

 

2

 

Khám phá xe máy, xe đạp, xe ô tô

 

 

Khám phá thuyền thúng, thuyền máy, thuyền buồm.

 

Bé biết gì về luật giao thông

 

3

Bật từ trên cao xuống.

  TCVĐ: Chuyền bóng

 

Cắt dán hình ô tô tải

 

Đi nối bàn chân tiến, lùi.

TCVĐ: Kéo co

 

4

 

Đếm đến 10, Nhận biết nhóm có 10 đối tượng. Nhận biết số 10

 

Làm quen chữ cái l, h, k

 

Tập tô chữ cái l,h,k

 

5

Thơ: Ước mơ của Tý

Nhận biết mối quan hệ hơn kém về số lượng trong phạm vi 10

Chia số lượng 10 thành 2 phần

 

 

6

Dạy vận động : Đường em đi

Nh: Anh phi công ơi

Tc: Ai nhanh nhất.

 

Truyện: Tàu thủy tí hon

 

Xé dán cột đèn hiệu

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Người lập kế hoạch                                                                                                                                            Duyệt kế hoạch

                                                                      KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                P. HIỆU TRƯỞNG

    Lê Vân - Thùy Nhung