PHÒNG GD& ĐT VĨNH LINH                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                TRƯỜNG MẦM NON VĨNH THÁI                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: ĐỒ CHƠI CỦA BÉ

(Từ ngày 07/10 đến 01/11/2019)

 

      TUẦN

 

 

 

 

 

THỨ

TUẦN 1

Những đồ chơi quen thuộc của bé

(Từ  7- 11/10/2019)

          Cô Vân

TUẦN 2

Những đồ chơi bé thích

Từ 14-18/10/2017

         Cô Chiến

TUẦN 3

Những đồ chơi chuyển động được

Từ 21-25/10/2019

Cô Vân

TUẦN 4

Những đồ chơi lắp ghé xây dựng

Từ 28-01/11/2019

Cô Chiến

 

 

2

 

Đi có mang vật trên tay

TC: Tung bóng qua dây

 

Nhận biết búp bê

 

Bò chui qua cổng

TC: Dung dăng dung dẽ

 

Bật tại chổ

TC: Ai tung cao hơn?

 

 

 

3

 

 

 

Nhận biết cái bát

 

 

Truyện: Đôi bạn nhỏ

 

 

 

Nhận biết đồ chơi (Ô tô)

 

 

 

 

 

Nhận biết đồ chơi xếp hình

 

 

 

4

 

 

Thơ: Chia đồ chơi

 

 

 

 

Tô màu bóng bay

 

 Dán bánh xe ô tô

 

 

Thơ : Cùng chơi

 

 

 

 

 

5

 

 

Nhận biết to nhỏ

 

Nhận biết 1 và nhiều

 

 

Thơ : Đi dép

.

 

Di màu cái trống lắc

 

 

 

6

 

 DH: Quả bóng

 TCAN: Tai ai tinh?

 

Dạy VĐMH: Quả bóng

TCAN: Ai đoán giỏi?

 

 

DH: Đoàn tàu nhỏ xíu

TC: Hãy lắng nghe

 

DH: Em tập lái ô tô

NH: Phi ngựa

 

  DUYỆT KẾ HOACH                                                        GV LẬP KẾ HOẠCH

                 KT/HT

                  PHT

 

 

                                                                                               Nguyễn Chiến + Cẩm Vân