Họ và tên:

Nguyễn Thúy Ngọc

Chức vụ:

TTCM 1

Điện thoại:

0869607994

Email:

tranhoanglamqt1979@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

 

 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Chiến

Chức vụ:

TTCM 2

Điện thoại:

01699017781

Email:

chienloplonvt@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

 

 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Hương Sen

Chức vụ:

TPCM 1

Điện thoại:

0917 608 567

Email:

sennguyen666@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

 

 

Họ và tên:

Ngô Thị Thanh Huyền

Chức vụ:

TPCM 2

Điện thoại:

0914. 222.080

Email:

thanhhuyen16052012@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ: