Họ và tên:

Ngô Thế Bảy

Chức vụ:

Bí thư chi đoàn

Điện thoại:

0965.215.522

Email:

thebayvt87@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

 

 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Cẩm Vân

Chức vụ:

Phó bí thư chi đoàn

Điện thoại:

0945163777

Email:

camvangvmn@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

 

 

Họ và tên:

Ngô Thị Thanh Huyền

Chức vụ:

Ủy viên BCH chi đoàn

Điện thoại:

0914. 222.080

Email:

thanhhuyen16052012@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ: