GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Vĩnh Thái - Vĩnh Linh - Quảng Trị

Email:  qti-vinhlinh-mnvinhthai@edu.viettel.vn

Điện thoại: 0973234433

 

1. Mô hình hoạt động: Trường Mầm non công lập.

2. Đội ngũ giáo viên: 100% giáo viên tốt nghiệp đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó  83,4% Đại học; 11,1% Cao đẳng, 5% Trung cấp. Là những giáo viên giỏi, chiễn sĩ thi đua được tuyển chọn từ các hội thi, có năng lực chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm trong công tác CSGD trẻ; phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có phong cách ứng xử thân thiện với học sinh và phụ huynh học sinh. 

3. Mục tiêu đào tạo: 
- Xây dựng nhà trường đath chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục mức độ II vào năm học 2017-2018, trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia năm 2019.
- Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức và trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên và khả năng thích ứng cao.

4. Phương châm giáo dục: 
- Quan tâm giáo dục toàn diện: kết hợp giáo dục kiến thức chuẩn với coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng thực hành, kĩ năng sống, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu.
- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh: Khơi dậy và hun đúc cho mỗi ý tưởng sáng tạo, mỗi khả năng tiềm ẩn của các em, tăng cường khả năng thuyết trình, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm để mỗi học sinh được thành công trong học tập và cuộc sống.
- Lấy trẻ làm trung tâm, Quan tâm đến vấn đề tâm lý học đường thông qua việc phối hợp với phụ huynh học sinh giúp trẻ có tâm thế học tập thân thiện, tự tin, thoải mái và hiệu quả.

5. Phương thức hoạt động của trường: 
* Hoạt động dạy và học:
- Thực hiện đổi mới phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.  Bố trí sắp xếp thời gian học và chơi một cách hợp lý phù hợp với từng độ tuổi, kết hợp thực hiện các chuyên đề vào các ngày lễ, ngày hội. Trẻ 5 tuổi tham gia các hoạt động ngoại khóa.

- Tổ chức học bán trú hai buổi/ngày, với sự quản lý nghiêm túc, nề nếp, quy củ.
- Chỉ đạo khai thác, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị nghe nhìn, các phần mềm, sử dụng máy tính..
* Hoạt động giáo dục toàn diện:
- Thực hiện các Kế hoạch
- Chương trình theo hướng dẫn của nhiệm vụ năm học các ngày kỉ niệm, ngày lễ lớn trong năm, sinh hoạt chủ đề…
- Tăng cường hoạt động của đội ngũ giáo CBGVNV, các tổ chức xã hội, giao lưu các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.
- Liên kết với TT y tế khám sức khỏe định kì cho cô và trẻ.

Ban giám hiệu Trường MN Vĩnh Thái